Natalie Nowytski at a microphone

disc details :: winter (the nowytski sisters)

:: back ::

Winter CD cover

musicians

Natalie Nowytski, Olenka Nowytski.

track listing

 1. Shcho v nashoho khaziayina
 2. Sviati sydily
 3. Shcho to za predyvo
 4. Vasyleva maty
 5. Oy, syvaya zozulen'ka
 6. Khodyv, pokhodyv misyats'
 7. V poli, poli
 8. Pavochka khodyt'
 9. Na yordanski richtsi
 10. Oy, u poli, pry dorozi
 11. A u tsyoho khaziayina
home :: bio :: discography :: samples :: press :: events :: lessons :: news :: photos :: links :: contact